İNDİRİM ZAMANI !

17 Ocak 2016 Pazar

Fransız İhtilalinin Osmanlıya Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Fransa, 1789 yılına kadar mutlakıyet ile yönetilmiştir. Yani halkın başında, onları yöneten vergi toplayan, bir yönetici kesim vardı. Bu yönetici kesim ise asiller olarak adlandırılan krallar kraliçeler, prensler prenseslerden oluşmaktaydı. Kendini diğer halk kesiminden üstün gören asiller sınıfı zamanla halkı ezmeye onlardan ağır vergiler toplamaya başladılar. Ekonomik açıdan çökmüş olan halkta ise bir yokluk ve açlık baş göstermiştir. Hak yiyecek ekmek bulamazken asiller sınıfı “Ekmek bulamıyorlarsa pata yesinler.” Diyerek halkın açlık çektiğinin farkında olmamışlar, onlardan uzak durmaya devam etmişlerdir. İyice sinirlenen halk kendi haklarını aramak için bir isyan başlatır. 1789 yılında başlayan bu isyan sırasında yüzlerce hatta binlerce kişi canından olur. Sonuç olarak baştakiler ya öldürülür ya da yurtdışına kaçmak zorunda kalırlar. Fransız İhtilali sonucunda hak, adaler, eşitlik, özgürlük, milliyetçilik gibi kavramlar ortaya çıkmış ve kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır. Çok uluslu bir toplum yapısına sahip olan Osmanlı Devleti ise bundan olumsuz etkilenmiş, boyundurluğu altındaki uluslar birer birer isyan bayrağını kaldırmıştır. Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımı donucu Balkan Savaşı yaşanmış, çoğu Balkan ulusu Osmanlı’dan ayrılıp kendi devletini kurmuştur. Osmanlı Devleti ise hem toprak kaybetmiş, ekonomisi zayıflamış, hem de nüfus kaybetmiş, ordusu azalmış. Sadece Balkan Savaşları değil, yine Fransız İhtilali sonucu 1. Dünya savaşı esnasında Araplar da Osmanlı’da ayrılmışlardır.

Yorum Gönder