İNDİRİM ZAMANI !

20 Aralık 2015 Pazar

Küresel Çevre Sorunları


         
http://www.modatizi.com/2015/12/kuresel-cevre-sorunlar.html


  Zaman ilerledikçe gelişmeye devam eden globalleşme sürecinde önemli aşamaları  atlatan ve atlatmaya devam eden dünyamız çağdaşlaşmanın ,ilerlemenin,sanayileşmenin getirdiği  küresel ilerlemişlik düzeyinin yanısıra birçok sorun faktörüyle de boğuşmaktadır. Bunlar arasında en büyük dilimi çevre kirliliği ve bu bölümün en büyük payınıda küresel ısınma oluşturmaktadır.


           Küresel ısınma , modern dünyanın ilerleyen en büyük sorunu halini almış durumdadır. Beraberinde getirmiş olduğu iklim değişikliği ise canlıların yaşamını tehdit etmekle kalmayıp günümüzde faal olan beşeri coğrafyaların; kutuplarda buzulların erimesi sonucu deniz ve okyanuslar gibi büyük su kütlelelerinin su seviyelerinin artarak  bu coğrafyaların sular altında kalması sonucu  yeni yaşam mekanları bulmaya zorlayacaktır. Aynı zamanda bu iklim değişikliği sadece coğrafik düzeni değiştirmekle kalmamakla beraber  birçok hatvan ve bitki türünün yok oluşuna da davet çıkaracaktır.

Gelişmiş büyük dünya ülkelerinin ise soruna bakışı nihayetinde genel bir çözüm konusunda mutabık kalınmışlık söz konusu değil. Yakın bir zaman önce yapılan Paris İklim Değişikliği Konferansı’nda aynı sorun yinelenmiş ve alınan kararlar küresel ısınma aleyhine olsa da gelişmiş ve gelişmkte olan ülkelerin , sanayileşme çerçevesinde ki oluşumları sorunun çözümüne yönelik daha kesinleştirici sonuçlar alınmasını karar kılıyor.

Yorum Gönderme